shape
shape
shape
shape

Firma v Gruzii již od 24.500 Kc

Výhody, ceny a postup koupe firmy v Gruzii

Gruzie je Svetovou bankou zarazena na 8. místo na svete v oblasti snadného podnikání. Gruzínský právní a financní systém poskytuje vynikající strukturu pro založení samostatné i holdingové spolecnosti. Minimální nebo žádné vystavení zdanení vytvárí efektivní zpusob opuštení repatriace zisku. Nejcasteji používaným podnikatelským subjektem v Gruzii je spolecnost s rucením omezeným. LLC firma v Gruzii muže podnikat v jakékoli cinnosti, které nejsou omezeny zákonem tj. nepotrebuje ohlašovat žádné živnosti.
Výhodou pro CR je existence dohody o pridružení („AA“) k EU (podepsána a ratifikována v roce 2014), vcetne Prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu („DCFTA“). Prohloubená a komplexní zóna volného obchodu (DCFTA) kde jsou tri oblasti volného obchodu zrízené mezi Evropskou unií a Gruzií. Dohoda DCFTA je soucástí dohody o pridružení Gruzie k EU. Umožnuje Gruzii prístup na evropský jednotný trh ve vybraných odvetvích a poskytují investorum EU v techto odvetvích stejné regulacní prostredí v Gruzii jako v EU.

Ackoliv gruzínské firmy mají v porovnání s firmami z EU radu danových výhod, nejsou nikdy spojovány s oznacením "danového ráje".

Koupe již založené nebo založení nové firmy s.r.o. "LLC" v Gruzii je velmi rychlé a pohodlné. Po obdržení Vaší objednávky s foto kopií vašeho mezinárodního pasu Vás vystavíme fakturu v ceských korunách CZK nebo EURO (dle vaší preference). Platba je možná i v BTC.

Cena již založené gruzínské readymade spolecnosti "LLC" vc. rocního sídla v Tbilisi, firemního úctu v Bank of Georgia a prístupem na portál Revenue Service je 29.500 Kc

Cena již založené gruzínské readymade spolecnosti "LLC" vc. rocního sídla v Tbilisi a prístupem na portál Revenue Service je 24.500 Kc

nebo

Cena založení nové spolecnosti "LLC" vc. rocního sídla v Tbilisi a prístupem na portál Revenue Service je 26.500 Kc

Cena otevrené firemního úctu v Bank of Georgia pro nove založenou firmu na základe plné moci je 7.800 Kc

Cena rocního sidla pro firmu v Tbilisi od 2 roku existence spolecnosti je 5.500 Kc

Po úhrade platby nám zašlete potvrzení o platbe a my vám zašlemme plnou moc v ceském nebo anglickém jazyce. Na plné moci overíte notársky váš podpis, udeláte notársky overenou kopii vašeho pasu a oba dokumenty opatríte apostilou. Dokumenty nám zašlete bud EMS nebo napr. DHL, které dorucuje nejrychleji zásilky v Ceské republiky do Gruzie.

Po obdržení dokladu vyhotovíme jejích notárský preklad do gruzínského jazyka a:

a) varianta readymade spolecnost - prevedeme na Vás 100% obchodního podílu (obchodní podíl není vyjádren financne, ale pouze je uveden v procentech) a jmenujeme vás reditelem spolecnosti (oznacení funkce jednatele). Do druhého pracovního dne bude autoritou vystaven elektronický firemní certifikát v anglickém a gruzínském jazyce v PDF formátu. Následne v bance aktivujeme Váš prístup ma úcet a pripravíme platební Visa kartu. Banka se rovnež vyžádá od nového reditele spolecnosti aktualizaci KYC formuláre.

b) varianta nove zakládána spolecnost - po notárském prekladu do 2 pracovních dní založíme Vaší spolecnost se sídlem v Tbilisi, aktivujeme prístup do financního portálu. Pokud jste si objednnali i založení firemního úctu, tak vám zašleme druhou plnou moc k overení podpisu z titulu funkce nove založené spolecnosti a zaslání nám k otevrení úctu.

Do druhého pracovního dne bude autoritou vystaven elektronický firemní certifikát v anglickém a gruzínském jazyce v PDF formátu.
Na prání vám zajistíme firemní certifikát s Apostilou a opis Stanov spolecnosti s Apostilou pro jejich další použití v Ceské republice nebo zahranicí. Cena sady firemního certifikátu a stanov je 3000 Kc. Cena poštovného bude upresnen na zákaldde domluveného zpusobu zaslání. Orientacní cena pro expresní zaslání litin z Tbilisi do CR prostrednictvím EMS (Gruzínská pošta) je cca. 1300 Kc, zaslání doporucenou zásilkou je cca. 350 Kc.

napište nám
Naše služby

Naše služby pro podnikatele poskytujeme na míste v Tbilisi se znalostí místního gruzínského trhu.

Gruzínské readymade s.r.o. spolecnosti

Nabízíme Vám nove založené firmy s firemním úctem, predplaceným sídlem spolecnosti v Tbilisi na 12 mesícu a aktivním prístupem na portál financní správy. Cena vc. notárských prekladu plných mocí a kopie pasu je 24.800 Kc. Navíc zmena názvu spolecnosti je možná zdarma.

Založení s.r.o. spolecnosti v Gruzii

Založení firmy v Gruzii s plnou mocí realizujem do 5ti dní od obdržení dokumentu v Ceské republiky. Cena založené spolencnosti obsahuje predplaceným sídlem spolecnosti v Tbilisi na 12 mesícu a aktivním prístupem na portál financní správy. Cena 19.500 Kc. Za príplatek vám otevreme i firemní bankovní úcet na základe dodatecné plné moci.

Služby virtuální kanceláre

Vedle poskytnutí firmního sídla v Tbilisi, vám zajstíme prijem a zpracování firemní pošty s jejím preposíláním do CR nebo skenováním. Stejne tak Vám mužeme zajisitit i firemní telefon s živou asistentkou, která hovorí anglicky, rusky a gruzínsky. Cena sídla je od 5.500 Kc / rocne.

Otevrení bankovního úctu

Již založené spolecnosti disponují aktivními firemními úcty. Pro nove zakládané spolecnosti vám založíme firemní úcet s plnou mocí bez nutnosti cetovat do Tbilisi. Cena založení firemního urtvu je 5.800 Kc.

Navazování obchodních kontaktu

Pomužeme vám s pruzkumme gruzínskhp trhu pro vybrané komodity nebo služby. Náši pracovníci Vám pomohou s hledáním potenciálních odberatelu a obchodnich partneru v celé Gruzii vr. prípravy setkání. Kontaktujte nás pro více informací.

Vedení danové evidence a úcetnictví v Gruzii

Vetšina firem v Gruzii má povinnost podávat eletronicky mesícne prehledy místní danové správe "Revenue Service". Vedení úcetnictví poskytujeme od již 3.500 Kc mesícne.

IT Firmy v Gruzii

0% dan z príjmu, 0% DPH

Gruzie nabízí velmi atraktivní podmínky pro zahranicní firmy z oblasti IT služeb a vývoje. Veškerý zisk z prodeje IT produktu a software mimo území Gruzie je osvobozeno od dane z príjmu právnických osob. Navíc takovíto subjekt neúctuje a neplatí ani DPH. Jednou daní kterou firma se statusem IT virtuální zóny platí je dan ve výši 5% z vyplacených dividend. Zde je aplikován navíc tzv. estonský model a tato dan se platí pokud nebyl zisk napr. reinvestován a pouze v okamžiku výplaty dividend.

Status virtuální zóny lze udelit IT spolecnosti s ruceným omezeným (LLC) registrované v Gruzii. Podle zákona je status udelován právnické osobe podílející se na tvorbe pocítacového softwaru, jako je: studium, podpora, vývoj, návrh, výroba a implementace pocítacových informacních systému atd.Nabízíme jak založení nové spolecnosti se získáním IT virtuálního statusu, tak již založené ready made spolecnosti se zapocatou registrací IT virtuálního statusu a aktivním IBAN bankovním úctem s podporou více men (EURO, USD, CZK, GEL, ...), platební Visa kartou a internetovým bankovnictvím.Cena založení nové spolecnosti s.r.o. v Gruzii (nebo již založené readymade firmy) vc. 12 mesícního sídla v Tbilisi, aktivního prístupu na RS portál, bankovního firemního úctu je 36.500 Kc.

napište nám

Dane v Gruzii

Atraktivní danové podmínky v Gruzii

Dane i firmy typu LLC (spolecnost s rucením omezeným).

Dan z príjmu právnických osob je 15%. Zdanení a platba dane je splatná pouze v dobe výpplaty. Jinak platí esonský model tj.. 0% z reinvestovanzch prostredky popr. držené ve spolecnosti nebo reinvestované do spolecností vlastnených materskou spolecností.

Dan z pridané hodnoty (DPH) je 18%

Osoba nebo spolecnost, která vykonává ekonomickou cinnost a celková cástka presahuje 100 000 GEL behem jakýchkoli nepretržitých 12 kalendárních mesícu, je povinna se zaregistrovat jako plátce DPH
Sazba DPH je 18% ze zdanitelného obratu.

DPH je 18% je aplikováno u vetšiny místních transakcí v Gruzii. Vetšina transakcí, kde je príjemce v zahranicní, je ale od DPH osvobozeno.

IT spolecnost s licencí virtuální zóny
0% dan z príjmu právnických osob, 5% dividendy , 0% DPH. Tyto speciální danové sazby platí jen pro velmi konkrétní IT aktivity (vývoj a distribuci vlatních IT profuktu).

Zamestnanci jsou zdaneni paušální sazbou 20%, takže bez ohledu na to, jak vysoký je váš príjem, vyšší dan nezaplatíte.

napište nám
testimonial
testimonial
testimonial
Testimonial

„INDEX HOSPODÁRSKÉ SVOBODY 2021 PODLE THE HERITAGE FOUNDATION - Gruzie je 12. na svete a 7. v Evrope“

The Heritage Foundation
USA
Testimonial

NA ZÁKLADE ZPRÁVY „SNADNÉHO PODNIKÁNÍ“ SVETOVÉ BANKY GRUZIE JE NA 9. POSTAVENÍ V NEJLEPŠÍCH DESETI ZEMÍCH NA SVETE PRO SNADOST PODNIKÁNÍ.

Svetová Banka
USA
Testimonial

GEORGIA DEBUTOVALA NA KEARNEY’S GLOBAL SERVICES LOCATION INDEX (GSLI) 2021 A OBSADILA 19. MÍSTO MEZI NEJLÉPE HODNOCENÝMI ZEMEMI V OBLASTI ZDROJOVÝCH TECHNOLOGICKÝCH SLUŽEB.

Kearney’s Global Services Location Index
USA
Kontaktujte nás

Spojte se s námi

Pro konuzultaci a objednávku koupe readymade firmy nebo založení mové spolecnosti v Gruzii nás mužete kontaktovat každý den vc. víkendu od 09:00 hod do 18:00 hod (+2 CET) telefonicky na císle +420 775 097 634 (i WhatsApp, Viber nebo Signal) nebo prostrednictvím emailu.